برندسازی اینترنتی

برندسازی عبارت است از انجام فعالیت هایی که باعث میشود یک نام تجاری یا برند به مشتریان معرفی شود، در ذهن آنها یادآوری شود و یا اعتبار آن برند تقویت شود که در نهایت باعث میشود تصویر ذهنی که مخاطبان از آن نام تجاری دارند بهبود داده شود. به مجموعه فعالیت هایی که در این زمینه از طریق اینترنت انجام میپذیرد برندسازی مبتنی بر وب گفته میشود.

طبیعتا با توجه به ماهیت اینترنت و شبکه های اجتماعی به لحاظ فراگیر بودن، با احتساب هزینه انجام شده، فعالیت های برند سازی مبتنی بر وب به صرفه تر و تاثیرگذارتر از فعالیت های خارج از فضای مجازی میباشند.

سایر خدمات شرکت یکتاپرداز