طراحی سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران

طراحی سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران
گروه: طراحی سایت شرکت‌های خدماتی
تاریخ اجرا: اردیبهشت 1392
تکنولوژی ها: PHP5, MySQL5, AJAX
آدرس سایت: irantebesonati.ir

انجمن تحقیقات طب سنتی ایران با هدف ارتقاء سلامت جامعه و اشاعه طب سنتی - اسلامی به عنوان یک نهاد علمی فعالیت مینماید. طراحی سایت انجمن با امکانات مناسبی برای آموزش و اطلاع رسانی در اردیبهشت 1392 توسط شرکت یکتاپرداز انجام شد. در طراحی سایت سعی شده است تا حد امکان فضای گرافیکی طب سنتی در نظر گرفته شود.